Pratsam - Talsyntesen Samuel
english / suomeksi
 
Pratsam logotypen
Bild av boxen för den digitala taltidningen
     
 

PratSamsystemet

> Talsyntesen Samuel

Om projekten


Nyheter:

Celia distribuerar cirka 25000 talböcker online i projektet Audiovirta, som är byggt på Pratsamsystemet

Över 40000 taltidningar lästa via PratSam under år 2008

FSS distribuerar 10 taltidningar till 370 prenumeranter med PratSamsystemet

PratSam powerpoint presentation från Svenska Daisykonsortiets konferens "Reading The Future" i Stockholm 30 mars 2006.

Media från PratSams pressinfo i mars 2004   

Läshandikappade i Finland får finlandssvensk talsyntes

Lyssna på Samuel! (mp3)

Synskadeföreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) har i samarbete med Acapela Group utvecklat en finlandssvensk talsyntes, som har fått namnet Samuel. Lingsoft har tillhandahållit de lingvistiska tjänsterna gällande det finlandssvenska språket.

Rösten fungerar på flera olika tekniska plattformar, bland annat pc-datorer och mobiltelefoner. Samuel kan användas till att producera taltidningar, talböcker och taltidsskrifter samt även för att läsa upp anteckningar, dokument, e-post och webbsidor.

Med andra ord är den utvecklad för att underlätta läshandikappades möjligheter att kommunicera och ta till sig information.

Talsynteser används också allt oftare inom kommersiella och offentliga tillämpningar i och med att kvaliteten på rösterna har förbättrats avsevärt med ny teknologi och nya metoder.

Talsyntesen Samuel har utvecklats tack vare understöd från Penningautomatföreningen RAY, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen Svenska Blindgården, Helsingforsregionens Taltidningsförening r.f., Helene och Walter Grönqvists stiftelse samt Otto A. Malms donationsfond.


Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.
Otto Malmsgatan 9 A 21, 68600 Jakobstad, Finland. Tel. +358 6 723 4880

Föreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresseförening med drygt 160 synskadade medlemmar, synsvaga och blinda. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. NÖSS har under närmare åtta års tid drivit flera omfattande tekniska utvecklingsprojekt för att göra information tillgänglig för synskadade med systemet PratSam.

Acapela Group Sweden AB
Box 1328, 171 26 Solna, Sverige. Tel: +46 8 799 86 00

Acapela Group är en ledande aktör inom området röst- och talteknologi. Företaget utvecklar text-till-tal-lösningar (talsyntes) som omvandlar texter till tal med naturliga röster i många olika sammanhang. Kunden kan välja antingen någon av Acapelas 50 högkvalitativa standardröster på 30 olika språk eller att utveckla en egen exklusiv företagsröst. Se www.acapela-group.com.

Lingsoft Ab
Slottsgatan 10 A, 20100 Åbo, Finland. Tel: +358 2 278 3300

Lingsoft tillhandahåller produkter och tjänster för analys, bearbetning och tillämpning av skrivet och talat språk. Våra huvudområden är översättningstjänster samt mjukvara för stavnings- och grammatikkontroll, avstavning, taligenkänning och språkanalys. Se www.lingsoft.fi.

    Kontakt:

PratSam-projekten
c/o Daniel Ainasoja
Österbottens Tidning
Jakobsgatan 13
68600 Jakobstad
FINLAND


Daniel Ainasoja
(projektledare)


tel: 050-5274174
mail: daniel pratsam org


Samarbetspartners

RAY

Norra Österbottens Svenska Synskadade

Österbottens Tidning
Österbottens taltidning

Trefoil Data
Pratsam Ab

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Synskadades Centralförbund r.f.

Celia - Biblioteket för synskadade

Pressfotografier

Jpeg 660 Kb RGB
Jpeg 1530 Kb CMYKMed Ray:s stöd