PratSam - Daisy netin kautta
english / svenska
 
Pratsam logotypen
PratSam sovitin
     
 

Uutiset:

Celian verkkokuuntelukokeilu Audiovirta (noin 25000 kirjaa) on rakennettu Pratsamjärjestelmällä

Yli 40000 äänilehtejä luettu PratSamin avulla vuonna 2008

FSS levittää 10 äänilehti 370 kuuntelijalle PratSamjärjestelmällä

PratSam powerpoint esitelmä Ruotsin Daisykonsortion konferenssista "Reading The Future" Tukholmassa 30 maaliskuu 2006.

Media PratSamin lehdistötilaisuudesta maaliskuu 2004

    PratSam tuo tiedon
lukemisesteisten ulottuville

Yhteiskunnassamme kaikilla on oikeus samanlaisiin palveluihin. Niihin kuuluu myös tiedonsaanti.

Erityisesti näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten on vaikea tutustua sanomalehtien, kirjojen ja Internetin tarjoamaan tietoon, jollei heillä ole riittävän tehokkaita apuvälineitä.

Tähän asti useimmat sanomalehdet, kirjastot ja näkövammaisten organisaatiot ovat tarjonneet lukemisesteisille tarkoitetun materiaalin kasetteina, CD-levyinä ja muistikortteina. Järjestelmä on ollut sekä rajoittunut että hidas. PratSam parantaa ja nopeuttaa näkövammaisille tarkoitettua palvelua Internetin ja modernien teknisten apuvälineiden avulla.

Miten PratSam-järjestelmä toimii?

PratSam-järjestelmä koostuu lukemisesteisille henkilöille tarkoitetun mukautetun tiedon tuotantoon, jakeluun ja kuunteluun liittyvistä teknisistä ratkaisuista. PratSam-järjestelmän avulla näkövammainen voi tilata esimerkiksi äänilehtiä, -aikakauslehtiä ja -kirjoja. Järjestelmän avulla voidaan myös jakaa jäsenlehtiä ja muita digitaalisessa muodossa olevia julkaisuja. Tieto jaetaan ensisijaisesti Internetin välityksellä, mutta lukemisesteinen henkilö voi halutessaan saada materiaalin myös CD-levylle tai muistikortille tallennettuna.

Miten materiaaleja voi kuunnella?

Materiaaleja voi kuunnella usealla eri tavalla. Lukemisesteinen voi käyttää esimerkiksi erillistä laitetta, joka käynnistetään napin painalluksella ja joka lukee uusimmat julkaisut automaattisesti. Laitteessa on yksinkertainen hallintapaneeli, jonka avulla voi selailla materiaalia, ohittaa lukuja ja artikkeleita tai kuunnella vanhempia julkaisuja. Koska materiaali on tarkoitettu lukemisesteisille, puheen nopeutta voi muuttaa ja teksteihin voi asettaa kirjanmerkkejä.

Jos lukemisesteinen käyttää kuunteluun tietokonetta, siihen on saatavissa samat toiminnot sisältävä ohjelma. Järjestelmä tukee kansainvälistä Daisy-julkaisustandardia (www.daisy.org), joten siinä voidaan käyttää myös muiden valmistajien vastaanottimia.

Miten mukautetut julkaisut tuotetaan?

Materiaali voidaan tuottaa manuaalisesti PuhEliaan omilla lukuohjelmilla tai automaattisesti puhesynteesin avulla. Tallennus voidaan tehdä missä tahansa ja ladata sitten Internetiin palvelimelle. Jos lukija ei ole tottunut tietokoneisiin, hän voi käyttää lukuohjelmaa erityisellä ohjauspaneelilla. Materiaalin voi siirtää järjestelmään myös muista lähteistä Internetin avulla. Tarvittaessa materiaali voidaan muuttaa toiseen muotoon.

Miten kuuntelija saa haluamansa materiaalin?

Kaikki materiaali tallennetaan digitaalisessa muodossa palvelimelle, josta tilaaja voi kuunnella materiaaleja koska tahansa. Palvelin tarjoaa materiaaliarkiston, ja julkaisija voi itse päättää, milloin materiaali on kuuntelijoiden saatavissa. Tilaajalla voi olla rajaton oikeus kuunnella julkaisuja, ja julkaisut voidaan jopa lajitella tilaajan toiveiden mukaisesti.

Kuka hallinnoi järjestelmää?

Järjestelmästä voi huolehtia useampi henkilö, esimerkiksi tukihenkilö, julkaisija ja näkövammaisten yhdistys. Käyttäjiä, laitteistoa ja julkaisuja hallinnoidaan tavallisella Internet-selaimella. Eri toimintojen käyttöoikeustasot mukautetaan ylläpitäjän aseman mukaisesti. Järjestelmän avulla voi myös seurata virheilmoituksia sekä tallentaa käyttöön liittyviä lokeja ja tilastoja.

Moderni järjestelmä valmiina tuleviin haasteisiin

Järjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisessä äänilehdessä jo vuonna 2004. Nykyisin järjestelmää hyödynnetään kaikissa suomenruotsalaisissa äänilehdissä, joissa se on korvannut aiemmin käytössä olleet kasetit. Järjestelmää käyttää myös ruotsinkielisten näkövammaisten liitto Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. ja näkövammaisten kirjasto Celia. Tällä hetkellä järjestelmällä on Suomessa ruotsin- ja suomenkielisiä käyttäjiä yhteensä noin 800. Käyttäjien määrä kasvaa koko ajan, ja piakkoin järjestelmä tukee myös Daisy Onlinea, joka on mukautetun tiedon Internet-jakelun kansainvälinen standardi.

PratSam-projektit

Pohjois-Pohjanmaan ruotsinkielisten näkövammaisten yhdistys Norra Österbottens svenska synskadade r.f. (NÖSS) on kehittänyt PratSam-järjestelmää vuodesta 2002 lähtien. Yhdistys halusi yhdessä Jakobstads Tidning -lehden (nykyisin Österbottens Tidning) kanssa uudistaa kasettina jaettavan äänilehden. Sen jälkeen on toteutettu monia muita kehitysprojekteja järjestelmän parantamiseksi.

Projekteissa on ollut mukana useita NÖSS:n työntekijöitä, jotka yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa ovat kehittäneet uusia teknisiä ratkaisuja lukemisesteisten henkilöiden arkipäivän helpottamiseksi. Kehitysprojektien pääasiallinen rahoittaja on ollut Raha-automaattiyhdistys.

    Yhteystiedot

Pratsam-projekti
c/o Daniel Ainasoja
Österbottens Tidning
Jaakonkatu 13
68600 Pietarsaari
SUOMI


Daniel Ainasoja
(projektinjohtaja)


puh: 050-5274174
mail: daniel pratsam orgYhteistyössä

RAY

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Österbottens Tidning
Österbottens taltidning

Trefoil Data
Pratsam Ab

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Lehdistökuvat

Jpeg 660 Kb RGB
Jpeg 1530 Kb CMYKMed Ray:s stöd