Pratsam - Hjälpmedel för jämställdhet
english / suomeksi
 
Pratsam logotypen
Bild av boxen för den digitala taltidningen
     
 

PratSamsystemet

Talsyntesen Samuel

> Om projekten


Nyheter:

Celia distribuerar cirka 25000 talböcker online i projektet Audiovirta, som är byggt på Pratsamsystemet

Över 40000 taltidningar lästa via PratSam under år 2008

FSS distribuerar 10 taltidningar till 370 prenumeranter med PratSamsystemet

PratSam powerpoint presentation från Svenska Daisykonsortiets konferens "Reading The Future" i Stockholm 30 mars 2006.

Media från PratSams pressinfo i mars 2004   

Om PratSamprojekten

PratSamsystemet har utvecklats av Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) sedan år 2002, när föreningen tillsammans med Jakobstads Tidning (numera Österbottens Tidning) ville modernisera taltidningen som då distribuerades på kassett. Sedan dess har flera nya utvecklingsprojekt genomförts för att förbättra systemet.

NÖSS har flera anställda för utvecklingsprojekten och samarbetar med expertis och företag för att ta fram nya tekniska lösningar som underlättar de läshandikappades vardag. Utvecklingsprojekten har i huvudsak finansierats av Penningautomatföreningen RAY.

Taltidningar i Finland

Ifall du söker information om hur du kan prenumerera på finlandssvenska taltidningar finner du mera information på Förbundet Finlands svenska synskadade rf:s webbsidor.

Talböcker i Finland

Ifall du är intresserad av att låna talböcker via Pratsam-systemet, kan du kontakta Celia - Biblioteket för synskadade.

    Kontakt:

PratSam-projektet
c/o Daniel Ainasoja
Österbottens Tidning
Jakobsgatan 13
68600 Jakobstad
FINLAND


Daniel Ainasoja
(projektledare)


tel: 050-5274174
mail: daniel pratsam org


Samarbetspartners

RAY

Norra Österbottens Svenska Synskadade

Österbottens Tidning
Österbottens taltidning

Trefoil Data
Pratsam Ab

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Synskadades Centralförbund r.f.

Celia - Biblioteket för synskadade

Pressfotografier

Jpeg 660 Kb RGB
Jpeg 1530 Kb CMYKMed Ray:s stöd