PratSam - Daisy via nätet
english / suomeksi
 
Pratsam logotypen
Bild av boxen för den digitala taltidningen
     
 

> PratSamsystemet

Talsyntesen Samuel

Om projektenNyheter:

Celia distribuerar cirka 25000 talböcker online i projektet Audiovirta, som är byggt på Pratsamsystemet

Över 40000 taltidningar lästa via PratSam under år 2008

FSS distribuerar 10 taltidningar till 370 prenumeranter med PratSamsystemet

PratSam powerpoint presentation från Svenska Daisykonsortiets konferens "Reading The Future" i Stockholm 30 mars 2006.

Media från PratSams pressinfo i mars 2004    PratSam - gör information
tillgänglig för läshandikappade

Alla har rätt till lika service i vårt samhälle. Det gäller också information.

Speciellt de synskadade och andra läshandikappade har svårt att ta del av information via dagstidningarna, böcker och internet om de inte har tillräckligt effektiva hjälpmedel.

Hittills har de flesta dagstidningar, bibliotek och synskadeorganisationer skött distributionen till läshandikappade med kassett, cd eller minneskort. Distributionssystem som är både begränsade och långsamma. PratSam förbättrar och gör servicen till de synskadade snabbare med hjälp av internet och moderna tekniska hjälpmedel.

PratSamsystemet - Hur fungerar det?

PratSamsystemet består av en serie tekniska lösningar för produktion, distribution och uppspelning av information anpassad för läshandikappade. PratSamsystemet gör det möjligt för en läshandikappad att prenumerera på exempelvis taltidningar, taltidsskrifter och talböcker. Systemet kan också användas för distribution av medlemstidningar och andra dokument, det vill säga publikationer i digital form. Informationen distribueras i huvudsak via internet, men beroende på vilken typ av mottagare den läshandikappade föredrar kan även cd-skivor och minneskort användas.

Uppspelning – Vilken mottagare passar mig?

För uppspelning finns flera olika alternativ, exempelvis kan den läshandikappade använda en fristående box som startar med ett knapptryck och läser upp de nyaste publikationerna helt automatiskt. Med en enkel styrpanel kan man navigera i materialet, hoppa mellan kapitel och artiklar eller läsa äldre publikationer. Eftersom materialet är anpassat för läshandikappade kan man också ändra hastighet på talet och sätta bokmärken.

Ifall den läshandikappade kan använda dator finns ett program som utför samma uppgift. Eftersom systemet stöder den internationella standarden för anpassade publikationer, Daisy (www.daisy.org), så kan även andra tillverkares mottagare användas i systemet.

Produktion – Hur anpassas publikationer?

Materialet kan produceras manuellt med PratSams egna inläsningsprogram alternativt automatiskt med hjälp av en talsyntes. Inspelningen kan göras var som helst och laddas upp via internet till en server. Inläsningsprogrammet kan användas med en specialanpassad styrpanel för att underlätta för inläsare som inte har datorvana. Material kan även överföras via internet från andra källor och importeras i systemet samt vid behov konverteras.

Distribution – Hur får jag det jag vill ha?

Allt material lagras i digital form på en server, varifrån prenumeranten kan lyssna på materialet när som helst. Servern tillhandahåller ett arkiv över materialet och utgivaren kan själv bestämma när materialet ska vara tillgängligt. En prenumerant kan ha obegränsat med publikationer och de kan även sorteras enligt prenumerantens önskemål.

Administration – Vem håller i trådarna?

Systemet kan hanteras av flera ansvarspersoner, exempelvis en stödperson, en utgivare och en synskadeförening. Användare, apparatur och publikationer administreras med en vanlig webbläsare. Behörighetsnivåer till olika funktioner anpassas enligt administratörens roll. Systemet möjliggör också uppföljning av felanmälningar samt sparar loggar och statistik på användning.

Ett modernt system redo för framtida krav

Systemet togs i bruk på den första taltidningen redan år 2004. Systemet används i dag av alla finlandssvenska taltidningar, där det har ersatt den tidigare kassettdistributionen. Systemet används också hos Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. och Celia – Biblioteket för synskadade. I Finland har systemet i dag (år 2012) cirka 2000 användare, både svensk- och finskspråkiga. Antalet användare ökar hela tiden och inom kort kommer systemet även att stöda Daisy Online, den internationella standarden för internetdistribution av anpassad information.

    Kontakt:

PratSam-projekten
c/o Daniel Ainasoja
Österbottens Tidning
Jakobsgatan 13
68600 Jakobstad
FINLAND


Daniel Ainasoja
(projektledare)


tel: 050-5274174
mail: daniel pratsam org


Samarbetspartners

RAY

Norra Österbottens Svenska Synskadade

Österbottens Tidning
Österbottens taltidning

Trefoil Data
Pratsam Ab

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Synskadades Centralförbund r.f.

Celia - Biblioteket för synskadade

Pressfotografier

Jpeg 660 Kb RGB
Jpeg 1530 Kb CMYKMed Ray:s stöd